CHASEFU – Phase Four: 03-12 Dec 2020

  • Post author:
  • Post category:

Kamwa Primary SchoolKambeba Primary SchoolMunchenja Primary SchoolMsuka SchoolKachizutu Community SchoolKapenbele Community SchoolChamusolo Community SchoolMwasa Community SchoolChampheta Community SchoolKatondo Community SchoolKapekesa Primary SchoolKanonono Primary SchoolKaponga Hills Primary School (CCAP)Chibangu SchoolChinana Community…

Continue Reading CHASEFU – Phase Four: 03-12 Dec 2020

CHASEFU – Phase Three: 25 Nov-01 Dec 2020

  • Post author:
  • Post category:

Chamsebe Primary SchoolKathale SchoolKasongolo Community SchoolKaluwe SchoolChenjeuzi Community SchoolKabumba SchoolZovulume Community SchoolKatete Community SchoolChahiro SchoolChidolo SchoolMunthyengu SchoolZozo SchoolChiginya SchoolMvakule Community SchoolMuzululwa Primary SchoolVuvumwe Community SchoolKamatete Community SchoolMwangavula Community School

Continue Reading CHASEFU – Phase Three: 25 Nov-01 Dec 2020

CHASEFU – Phase Two: 17-23 Nov 2020

  • Post author:
  • Post category:

Thunkhu SchoolLupamazi SchoolLumbwa SchoolMalandula SchoolMphiri SchoolBeu SchoolKhulikuli SchoolEmusa High SchoolKanyanga Basic SchoolMbenje SchoolChankhama SchoolPhikamalaza SchoolKamsisi SchoolDambo SchoolBoyole SchoolChikuyu Primary SchoolChamphero Community SchoolElija Community School

Continue Reading CHASEFU – Phase Two: 17-23 Nov 2020